AKTUELNOSTI

TERENSKE POSETE ROMSKIM NEFORMALNIM NASELJIMA

Crvena linija

19 septembar 2017

Terenski radnici angažovani u okviru projekta „Uključivanje romskih porodica iz neformalnih naselja u usluge socijalne zaštite“ koji je podržala Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije koriste lepo vreme da realizuju posete u neformalnom naselju Veliki rit.

Naselje Veliki rit je podstandardno naselje koje se nalazi na periferiji Novog Sada.

OBUKA ZA TERENSKE RADNIKE

Crvena linija

03 septembar 2017

U okviru projekta “Uključivanje romskih porodica iz neformalnih naselja u usluge socijalne zaštite” koju realizuje Crvena linija a uz podršku Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije, održana je jednodnevna obuka za buduće terenske radnike.

Cilj projekta je da se smanji siromaštvo porodica koje žive u neformalnim naseljima putem informisanja i uključivanja u usluge socijalne zaštite. Četvoro mladih roma su, na osnovu preporuke koju su dobili od svratišta za decu i mlade, uspešno pohađali obuku i biće angažovani kao terenski radnici na projektu. Oni će obilaziti porodice u neformalnim, romskim naseljima Veliki rit i Bangladeš, posećivaće najugroženije porodice i davaće im informacije o tome koje usluge u zajednici mogu da koriste.

Tokom obuke učesnici su pokazali veliku motivisanost, vredno su uvežbavali veštine nenasilne komunikacije i aktivnog slušanja. Na kraju obuke, učesnici su polagali test znanja o uslugama socijalne zaštite u lokalnoj zajednici.

NS CHECKPOINT CENTAR

Crvena linija

23 oktobar 2016

NS CheckPoint je kontrolni centar za zdravlje, namenjen mladima i osobama sa rizičnim seksualnim ponašanjem. U okviru centra je dostupno dobrovoljno, anonimno, poverljivo i besplatno testiranje na HIV , hepatitis B i hepatitis C i sifilis brzim testovima, a rezultati se saopštavaju 20 minuta od uzimanja krvi iz prsta.

Centar deluje u sklopu udruženja Crvena linija, izvan formalnih zdravstvenih institucija, u potpunosti prijateljski i usmeren na društvenu zajednicu.

Za dolazak u NS Check Point centar nije potrebna prethodna najava dolaska, usluge testiranja pružaće se dva puta mesečno tj. prve i treće subote tokom svakog meseca, po sistemu slobodnog dolaska u terminu od 17 do 19 časova pružanja usluga savetovanja i testiranja. Naše usluge usmerene su na podršku u prijateljskom i neosuđujućem okruženju s ciljem pomoći u prepoznavanju rizika od HIV-a, hepatitisa i drugih polno prenosivih infekcija.

Naš cilj je pružiti kvalitetnu i inovativnu uslugu testiranja i savetovanja svima, bez obzira na polnu orijentaciju, rodni identitet ili finansijski status. Na raspolaganju su vam naši iskusni i kvalifikovani stručnjaci i partneri iz Infektivne klinike - Kliničkog centra Vojvodine, koji će vam pružiti usluge savetovanja, testiranja na HIV i/ili hepatitis B i C, informacije i edukaciju o zdravlju, načine smanjenja rizika i preporuke.