UČIMO O PREVENCIJI HIV-a ZAJEDNO


Polno prenosive infekcije (PPI) uključujući HIV infekciju, usko su povezane sa seksualno-reproduktivnim zdravljem svih nas i još uvek predstavljaju tabu teme o kojima se nedovoljno otvoreno razgovara. HIV infekcija je najprisutnija među mladima na uzrastu od 20 do 35 godina, kao seksualno najaktivnijim osobama.

Važno je da mladi ljudi dobiju rano i kontinuirano seksualno obrazovanje kako bi se smanjio rizik od HIV-a, drugih PPI I trudnoće. Кoristi od edukacije mladih o seksualnom zdravlju doprinose:

  • • Informisanju o normalnom adolescentnom razvoju, pubertetu i reproduktivnoj anatomiji i fiziologiji;
  • • Povećanju razumevanja seksualnosti;
  • • Informisanju o mogućnosti odlaganja seksualne aktivnosti dok ne budu spremni;
  • • Razumevanju važnosti korišćenja kondoma ako su seksualno aktivni;
  • • Smanjenju novih infekcija HIV-om i drugim infekcijama;
  • • Smanjenju neželjenih trudnoća.

U skladu sa potrebama mladih da se više edukuju i informišu o prevenciji HIV-a i zaštiti svog reproduktivnog zdravlja i ove godine smo realizovali više aktivnosti putem vršnjačkih edukacija među mladima na pojedinim novosadskim fakultetima i tokom Javne akcije obeležavanja 1.decembra – Svetskog dana borbe protiv HIV/AIDS-a, vredno radili na podizanju svesti i edukaciji mladih o prevenciji HIV-a.

Tokom vršnjačkih edukacija o prevenciji HIV-a, mladi su mogli više da nauče o načinima prenosa HIV-a, na koji način mogu da se zaštite od polno prenosivih infekcija (PPI) i HIV-a, novim načinima prevencije i zaštite od HIV infekcije kao što je pre-ekspiziciona profilaksa (PrEP), zašto je bitno da se redovno testiraju ukoliko su imali nezaštićene /rizične seksualne odnose.

Na ovaj način mladi su izjavili da su naučili dosta stvari koje ili nisu znali ili su imali pogrešne informacije o prevenciji HIV-a.

Isto tako, u skladu sa novim trendovima komunikacije i informisanja putem društvenih mreža, ljudi su mogli putem Facebook i Instagram stranice udruženja Crvena linija, da se upoznaju o važnosti lečenja HIV infekcije antiretrovirusnom terapijom (ARV) osoba sa HIV-om i njenom značaju u doprinosu smanjenja HIV virusa u krvi do nemerljivog nivoa i ne mogu preneti virus HIV-a seksualnim putem. U skladu sa tim da bi se ukazalo na ovu činjenicu, koristi se opšte prihvaćena krilatica “N=N”, koja označava “Nemerljivo = Neprenosivo”.

Sa ciljem smanjenja stigma i predrasuda prema osobama sa HIV-om i podizanja svesti među ljudima o ravnopravnosti i jednakosti osoba sa HIV-om u zajednici, organizovali smo “Dane otvorenih vrata” u prostoru udruženja Crvena linija za sve zainteresovane građane, koji su tom prilikom razgovarali sa HIV pozitivnom osobom i saznali više, kako se danas živi sa HIV-om i sa kojim se to preprekama osobe sa HIV-om susreću u životu. Na taj način, građani su ublažili i razbili predrasude i stigmu prema osobe sa HIV-om i da te osobe čine ravnopravne članove našeg društva, jer ukoliko se leče ni na koji način ne mogu da ugroze zdravlje svojih partnera/partnerki ili osoba u svojoj okolini.

Podršku u realizovanju svih aktivnosti i podizanja svesti o prevenciji HIV-a, smanjenju stigma i predrasuda prema ljudima koji žive sa HIV-om podržala je Medicopharmacia.