AKREDITOVANI PROGRAM OBUKE “PROMENA JE U NAMA” U SISTEMU SOCIJALNE ZAŠTITE


Program obuke „Promena je u nama“ je Akreditovani Programi obuke za rad sa marginalizovanim grupama u sistemu socijalne zaštite i namenjen je svim profesionalcima u socijalnoj zaštiti koji se u svom neposrednom radu susreću sa osobama koje žive sa HIV infekcijom. Osmišljen je sa ciljem uvećanja kompetencija stručnih radnika u centrima za socijalni rad, gerontološkim centrima, lokalnim uslugama u zajednici, centrima za porodični smeštaj i usvojenje, ustanovama za smeštaj dece i mladih, udruženjima.

Svrha i ciljevi obuke

Svrha obuke je doprinos unapređenju znanja i veština profesionalaca u Centrima za socijalni rad i drugim relevantnim ustanovama socijalne zaštite koje pružaju direktnu podršku osobama koje žive sa HIV infekcijom.

Program obuke „Promena je u nama“ je osmišljen kako bi Centri za cocijalni rad i druge ustanove socijalne zaštite u kojima se zaposleni profesionalci susreću sa osobama koje žive sa HIV infekcijom bili u stanju da bez straha od zaražavanja pružaju usluge HIV pozitivnim osobama uz nultu toleranciju na stigmatizaciju i diskriminaciju.

Takođe, program je namenjen unapređenju kompetencija stručnih radnika u Centrima za socijalni rad, kao i u drugim ustanovama, sa ciljem da svi korisnici ustanova socijalne zaštite imaju isti tretman bez obzira na svoj HIV status.

Početkom 2021. godine udruženje Crvena linija iz Novog Sada je otpočelo sa dvogodišnjim projektom “Promena je u nama” koji je podržan od strane “ViiV Healthcare Positive Action”, a koji ima za cilj smanjenje stigma i diskriminacije povezane sa HIV-om, kao i povećano razumevanje samostigme kod osoba sa HIV-om.

Jedna od aktivnosti predviđena projektom su edukacije medicinskog osoblja iz ustanova zdravstvene zaštite, kao i stručnih radnika iz ustanova socijalne zaštite sa teritorije AP Vojvodina na prepoznavanju i suočavanja sa stigmom, pristupu za nediskriminatorni rad sa HIV pozitivnim osobama i ključnim populacijama u riziku od HIV-a. Shodno ciljevima pomenutog projekta tokom 2022 godine udruženje Crvena linija je razvila i Akreditovala program obuke “Promena je u nama” kod Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu.

Tokom novembar meseca 2022.godine, uspešno smo otpočeli sa edukacijama stručnih radnika iz sistema socijalne zaštite i realizovane su obuke u Sremskoj Mitrovici, Novom Sadu i Subotici. Tokom ovih obuka ukupno 55 stručnih radnika iz sistema socijalne zaštite je obučeno o HIV-u, prepoznavanju i razumevanju stigme vezano za HIV i o nediskriminatornom radu sa osobama koje žive sa HIV-om i drugim ugroženim grupama.