Lečenje HIV-a

Lečenje se preporučuje svim ljudima koji žive sa HIV-om. To uključuje uzimanje kombinacije antiretrovirusnih lekova.
Ovo sprečava razmnožavanje virusa i omogućava imunološkom sistemu da ojača i bori se protiv infekcija.

Kako terapija deluje?

Rezistencija na lekove

Neželjeni efekti