Ispitivanje i praćenje zdravlja

Informacije za praćenje zdravlja ljudi koji žive sa HIV-om, uključujući virusno opterećenje i broj CD4.

Bolje je znati

CD4 i viremija (PCR)

Zdravstvene kontrole